Bits to Gigabytes conversion

Bits:
Gigabytes:

How to convert Bits to Gigabytes

1 Bits (b) is equal to 1.1641532182693481e-10 Gigabytes (GB).

1 b = 1.1641532182693481e-10 GB
or
1 GB = 8589934592 b

Bits conversion table

Convert 1b Units
Result
Bits to Kilobits
0.0009765625
Bits to Megabits
9.5367431640625e-7
Bits to Gigabits
9.313225746154785e-10
Bits to Terabits
9.094947017729282e-13
Bits to Bytes
0.125
Bits to Kilobytes
0.0001220703125
Bits to Megabytes
1.1920928955078125e-7
Bits to Gigabytes
1.1641532182693481e-10
Bits to Terabytes
1.1368683772161603e-13
;