Gigabits to Kilobytes conversion

Gigabits:
Kilobytes:

How to convert Gigabits to Kilobytes

1 Gigabits (Gb) is equal to 131072 Kilobytes (KB).

1 Gb = 131072 KB
or
1 KB = 0.00000762939453125 Gb

Gigabits conversion table

Convert 1Gb Units
Result
Gigabits to Bits
1073741824
Gigabits to Kilobits
1048576
Gigabits to Megabits
1024
Gigabits to Terabits
0.0009765625
Gigabits to Bytes
134217728
Gigabits to Kilobytes
131072
Gigabits to Megabytes
128
Gigabits to Gigabytes
0.125
Gigabits to Terabytes
0.0001220703125
;