Gigabits to Gigabytes conversion

Gigabits:
Gigabytes:

How to convert Gigabits to Gigabytes

1 Gigabits (Gb) is equal to 0.125 Gigabytes (GB).

1 Gb = 0.125 GB
or
1 GB = 8 Gb

Gigabits conversion table

Convert 1Gb Units
Result
Gigabits to Bits
1073741824
Gigabits to Kilobits
1048576
Gigabits to Megabits
1024
Gigabits to Terabits
0.0009765625
Gigabits to Bytes
134217728
Gigabits to Kilobytes
131072
Gigabits to Megabytes
128
Gigabits to Gigabytes
0.125
Gigabits to Terabytes
0.0001220703125
;